headerphoto

Tarihçe

    Köyümüzün geçmişi 500 sene evveline dayanmaktadır. Erzincan'a bağlı olan Tercan kazasında bulunan ve Zazaoğulları sülalesine mensup olan Kara Hüseyin, o yıllarda baş gösteren bazı olumsuz olaylar yüzünden Sivas'ın İmranlı kazasına göç etmiştir. Kara Hüseyin burada yer edinme girişimlerinde bulunmuştur. Köyümüzü kuran Kara Hüseyin köyümüze de kendi ismini vermiştir.

    Köyümüz ilerleyen zamanlarda büyümüş, gelişmiş ve göçler alarak şimdi ki halini almıştır.

    1950 senesinde 25 hane olan köyümüz, dışarıya göç vermeye başlamıştır. Köyümüze mensup olan kişillerin çoğu İstanbul'a göç etmiştir. Ayrıca Türkiye'nin farklı bölgelerinede göç vermiştir. Tüm göçlerin sonucunda günümüzde köyümüz 5 haneli olup yaklaşık 10 kişilik bir nüfusa sahiptir.

    Köylülerimiz yaşamlarını sürdürmek için coğrafyanın elverdiği hayvancılık ve tarım işleriyle uğraşmaktaydı. Göçlerin başlamasıyla tarım ile uğraşmak sona ermiştir. Şimdilerde ise hayvancılık yapan dahi kalmamıştır.

    Köyümüzde bir çok İmranlı köyü gibi Alevi köyüdür ve Kırmançi lehçesini kullanmaktadır. Köyümüzün Kırmançi adı Gûnde Hüseyinê Reş'tir.